Cắt CNC đồ gỗ công nghiệp

Mã sản phẩm:

Các đơn vị thi công nội thất có nhu cầu cắt ván gỗ công nghiệp để đóng đồ như các loại ván phủ melamin, laminate, acrylic.. Sản phẩm cạnh cắt cnc sẽ không bị răm cạnh bề mặt phủ nên sản phẩm sẽ rất đẹp

Các đơn vị thi công nội thất có nhu cầu cắt ván gỗ công nghiệp để đóng đồ như các loại ván phủ melamin, laminate, acrylic.. Sản phẩm cạnh cắt cnc sẽ không bị răm cạnh bề mặt phủ nên sản phẩm sẽ rất đẹp. Chúng tôi nhận cắt số lượng lớn với giá thành hợp lý đảm bảo tiến độ 

Thông tin khác

0965 415 255